Okazje.info
Pobieranie danych...

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Zaloguj się
> Reklamacje i zwroty
REKLAMACJE I ZWROTY
Reklamacje

W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, należy o tym fakcie powiadomić Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sklep@wimpel.co lub w formie pisemnej, na adres: P.H.U. "WIMPEL" S.J ul. Szosa Kępińska 63, 56-500 Syców.
W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, numer zamówienia (jeśli zostało złożone) oraz opisać, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową lub nieprawidłowość w funkcjonowaniu Serwisu.
W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych do Sklepu za pobraniem. W razie uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający zwraca Klientowi koszty związane z odesłaniem towaru do Sklepu. Z uwagi na powyższe przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta ze Sprzedającym w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Z uwagi na stałą współpracę Sklepu z firmami kurierskimi, odesłanie towaru za pośrednictwem współpracującej ze Sklepem firmy kurierskiej jest z reguły tańsze, a dla Klienta mniej uciążliwe niż w przypadku samodzielnego zlecenia usługi kurierskiej przez Klienta.
Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego.

Rezygnacja z zamówienia

Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia lub wprowadzania zmian (modyfikacji) w złożonym zamówieniu, o ile oświadczenie o rezygnacji lub wprowadzeniu modyfikacji zostanie złożone przed wysłaniem towaru przez obsługę Sklepu. Informacja o przygotowaniu towaru do wysyłki jest wysyłana Klientowi pocztą elektroniczną. Rezygnacji lub modyfikacji zamówienia można dokonać drogą telefoniczną pod numerem 695 599 999 w godzinach od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do soboty.
Niezależnie od prawa rezygnacji z zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w pkt XIII Regulaminu.
Prawo odstąpienia od umowy (zwrot towaru)
Klienci Sklepu będący Konsumentami mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W razie skorzystania z wskazanego w ust. 1 prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien zwrócić na swój koszt nieużywany, niezniszczony towar do Sklepu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych do sklepu za pobraniem.
Wraz ze zwracanym towarem Klient ma obowiązek odesłać produkty, których otrzymanie było uwarunkowane kupnem zwracanego towaru.
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

NASI PRODUCENCI

Upoluj promocję

Zapisz się, aby otrzymać rabat 10 %
na pierwsze zakupy!© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®